Hem

 

           

              Aktuellt

Nypublicerad studie!
______________________

Utbildning

 

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser


Nytt ansökningstillfälle januari -april 2020

 

Hästsportens Folkhögskola

 ___________________________

Lästips!

Hästen och folkhälsan - 2017

****

Ur Häst & Ryttare om aktiv rehabilitering med häst

****

Ledarens ord från Häst & Ryttare

****

Informationsblad för spridning

¤ OHI-broschyr 2019

¤ Temanummer 2016

****

KALENDARIUM 2019


JANUARI
Ansökan till
Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser öppnar


FEBRUARI

15 

Sista ansökningsdag:
Ansökan Ann Kern Godals fond
www.unifor.no


MARS 

2

OHI Öst möte


31

Årsmöte OHI + Utbildningsdag
Hovstallet, Stockholm


APRIL

1-2 
Nationell konferens om Framtidens
djur och natur
arr SLU, Hälsans Natur, Hushållningssällskapet
Hasselbacken, Stockholm


5 April OHI Väst möte


12-14 
IAHAIO 15th Int Triennial Conference
Teme: Science Meets Practice; Creating Healthy Environments for People and Animals
Green Chimneys, NY, USA


15 
Sista Ansökningsdag
Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser, Hästsportens Folkhögskola, Strömsholm i samverkan med OHI


AUGUSTI

1-4
Diplomkurs
Susanne v Dietze
Göteborgs Handikappridklubb


SEPTEMBER

13-14
3dje Nordiska seminariet i Hästunderstödda Insatser
Psykisk hälsa - människa och häst
Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm2021


HETI internationella konferens

Seoul, Korea

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-14

Välkommen till OHI

 

Hästunderstödda insatser är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

OHI’s syfte är att verka för ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser samt för möjlighet till utbildning/kunskapsutveckling för professioner som använder hästunderstödda insatser.

Bland OHI´s medlemmar finns fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter, specialpedagoger och lärare

OHI utfärdar certifikat för terapeuter/pedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd samt krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning.

OHI har ett bibliotek med litteratur, forskningsrapporter och artiklar som är tillgängligt för medlemmar och studerande.

OHI är fullvärdig medlem i HETI, Federation of Horses in Education and Therapy International.

 Ansökningsformulär för medlemskap i OHI 

klicka här


Medlemsavgift 2020

Fullt medlemskap: 300:-

Associerat medlemskap: 200:-


PG: 820054-5

BG: 5671-3738

 

Nu på medlemssidorna

 

OHI-Nytt nr 3 2019

HETI-Nytt

Information från internationella paraplyorganisationen

Federation of Horses in Education and Therapy International

 

Bli medlem

 - och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

 

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i hästunderstödda insatser berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.