Hem

bildad 1994

Välkommen till OHI

 

Hästunderstödda insatser är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och specialpedagogik.

OHI’s syfte är att verka för ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödd terapi samt för möjlighet till utbildning för terapeuter och pedagoger som använder hästunderstödd terapi.

Bland OHI´s medlemmar finns sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter och specialpedagoger.

OHI utfärdar certifikat för terapeuter/pedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd samt krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning.

OHI har ett bibliotek med litteratur, forskningsrapporter och artiklar som är tillgängligt för medlemmar och studerande.

OHI är fullvärdig medlem i HETI, Federation of Horses in Education and Therapy International.

 

 

 

Ansökningsformulär för medlemskap i OHI

klicka här

 

Medlemsavgift 2018

Fullt medlemskap: 290:-

Associerat medlemskap: 180:-

 

PG: 820054-5

BG: 5671-3738

 

Nu på medlemssidorna

OHI-Nytt nr 3 2018

HETI-Nytt

Information från internationella paraplyorganisationen

Federation of Horses in Education and Therapy International

 

 

Bli medlem

- och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

 

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i hästunderstödda insatser berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.