OHI certifiering

bildad 1994

Information om OHI-certifiering

 

 

 

 

Certifiering

 

OHI ombesörjer certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt/pedagogiskt användandet av hästen och dess miljö. Certifiering kan sökas av medlem med full medlemskap och fullständig ansökningshandling finns på medlemssidaorna.

 

Omcertifiering

 

Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

  • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
  • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
  • Fullt medlemskap i OHI

 

Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.

 

: