Hästunderstödda Insatser, HUI

 

Hästunderstödda insatser

 

Redan under 400-talet f Kr nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande terapi. På 1500-talet talades om ridning som befrämjande och vidmakthållande av hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.

 

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocial arbete och specialpedagogik.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser

 

Patienten/klienten är en person med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

 

 

 

Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstödd Pedagogik, HUP och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

 

Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.

 

Bli medlem och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till hästunderstödda insatser, HUI

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i ridterapi berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

 

Ansökningsformulär: klicka här

 

Medlemsavgift 2017

Fullt medlemskap: 290:-

Associerat medlemskap: 180:-

 

PG: 820054-5

BG: 5671-3738