Kontakt

bildad 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Frågor kring medlemskap: marie.arbre@outlook.com

För frågor om certifiering: ami.irestrom@telia.com

Övriga frågor: kontakt@ohi.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Leg.fysioterapeut, OHI-certifierad

Pia Tillberg

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se

 

Vice ordförande

Leg.sjukgymnast

Margareta Håkanson

margareta.hakanson@comhem.s

 

Kassör

Leg.arbetsterapeut, OHI-certifierad

Marie Gudmundsson

marie.arbre@outlook.com

 

Sekreterare

Specialpedagog

Annika Gustafsson

annikalinneagustafsson@gmail.com

 

Ledamot

Socionom, OHI-certifierad

Ami Ireström

ami.irestrom@telia.com

 

 

Ledamot

Leg.sjukgymnast

Benedicte Cappelen

info@sveahestar.se

 

Ledamot

Leg.sjuksköterska

Magdalena Lönning

magdalon@live

 

 

Suppleant

Leg.psykolog, OHI-certifierad

Christine Wadefjord

chrisha@live.se

 

 

 

Valberedningen sammankallande

Leg.fysioterapeut

Matilda Uggla

matildauggla@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Beteendevetare

Carolina Browall

nina.browall@gmail.com

 

 

Valberedningen ledamot

Leg.sjuksköterska, OHI-certfierad

Lis-Lott Andersson

lis-lott@humlamaden.com