Kontakt

bildad 1994

Bli medlem och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till hästunderstödda insatser, HUI

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i ridterapi berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

 

Ansökningsformulär: klicka här

 

Medlemsavgift 2017

Fullt medlemskap: 290:-

Associerat medlemskap: 180:-

 

PG: 820054-5

BG: 5671-3738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Frågor kring medlemskap: marie.arbre@outlook.com

För frågor om certifiering: ami.irestrom@telia.com

Övriga frågor: kontakt@ohi.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Leg.fysioterapeut, OHI-certifierad

Pia Tillberg

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se

 

Vice ordförande

Leg.sjukgymnast

Margareta Håkanson

margareta.hakanson@comhem.s

 

Kassör

Leg.arbetsterapeut, OHI-certifierad

Marie Gudmundsson

marie.arbre@outlook.com

 

Sekreterare

Specialpedagog

Annika Gustafsson

annikalinneagustafsson@gmail.com

 

Ledamot

Socionom, OHI-certifierad

Ami Ireström

ami.irestrom@telia.com

 

 

Ledamot

Leg.sjukgymnast

Benedicte Cappelen

info@sveahestar.se

 

Ledamot

Leg.sjuksköterska

Magdalena Lönning

magdalon@live

 

 

Suppleant

Leg.psykolog, OHI-certifierad

Christine Wadefjord

chrisha@live.se

 

 

 

Valberedningen sammankallande

Leg.fysioterapeut

Matilda Uggla

matildauggla@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Beteendevetare

Carolina Browall

nina.browall@gmail.com

 

 

Valberedningen ledamot

Leg.sjuksköterska, OHI-certfierad

Lis-Lott Andersson

lis-lott@humlamaden.com