Hem

 Aktuellt


Ny svenska studie publicerad av vår ordförande

Marie Gudmundsson m.fl


Equine-Assisted Intervention to Improve Perceived Value of Everyday Occupations and Quality of Life in People with Lifelong Neurological Disorders:
A Prospective Controlled Study


Anna María Pálsdóttir, Marie Gudmundsson, Patrik Grahn


     ______________________

Utbildning

 

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser


OBS!

Ansökningstiden förlängd till 15 maj 2020

 

Hästsportens Folkhögskola

 ___________________________

Lästips!

Hästen och folkhälsan - 2017

****

Ur Häst & Ryttare om aktiv rehabilitering med häst

****

Ledarens ord från Häst & Ryttare

****

Informationsblad för spridning

¤ OHI-broschyr 2019

¤ Temanummer 2016

****

KALENDARIUM vt 2020


JANUARI

15

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser

Ansökan öppnar


31

Equine cultures in transition

Sista dag för inlämning abstract


MARS

27

Årsmöte OHI och Fortbildningsdag

Etologi/inlärning, projektpresentationer

Professionsmöten

Chalmers Göteborg


MAJ

15

Sista ansökningsdag

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser


JUNI

16-18

Konferens

Equine Cultures in Transition

SLU Uppsala/Strömsholm - uppskjuten till 2021


14-15

Workshop Traumabehandling

Nina Ekholm Fry, Stockholm - uppskjuten till 2021


2021


HETI internationella konferens

Seoul, Korea 

 

Uppdaterad 2020-04-26

Välkommen till OHI

 

Hästunderstödda insatser är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

OHI’s syfte är att verka för ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser samt för möjlighet till utbildning/kunskapsutveckling för professioner som använder hästunderstödda insatser.

Bland OHI´s medlemmar finns fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter, specialpedagoger och lärare

OHI utfärdar certifikat för terapeuter/specialpedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd samt krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning.

OHI har ett bibliotek med litteratur, forskningsrapporter och artiklar som är tillgängligt för medlemmar och studerande.

OHI är fullvärdig medlem i HETI, Federation of Horses in Education and Therapy International.

 Ansökningsformulär för medlemskap i OHI 

klicka här


Medlemsavgift 2020

Fullt medlemskap: 300:-

Associerat medlemskap: 200:-


PG: 820054-5

BG: 5671-3738

 

Nu på medlemssidorna

 

OHI-Nytt nr 1 2020

 

Bli medlem

 - och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

 

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

 

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i hästunderstödda insatser berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

 

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

 

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.