OHI certifiering


Information om OHI-certifiering


 

 

OHI-certifiering

 

OHI ombesörjer certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt/pedagogiskt användandet av hästen och dess miljö. Certifiering kan sökas av medlem med full medlemskap och fullständig ansökningshandling finns på medlemssidaorna.


Ansökningshandlingarna för nästa söktillfälle (1 september 2020) är under granskning och kommer publiceras under våren 2020.


Omcertifiering


Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

  • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
  • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
  • Fullt medlemskap i OHI


Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.


: