Hästunderstödda Insatser, HUI


Hästunderstödda insatser


Redan under 400-talet f Kr nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande terapi. På 1500-talet talades om ridning som befrämjande och vidmakthållande av hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.


Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocial arbete och skola.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser


Patienten/klienten är en person med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.
Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstött Lärande, HUL och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.


Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.