KontaktKontakt


Frågor kring medlemskap: greta@equistiern.se

För frågor om certifiering: matilda.uggla@gmail.com

Övriga frågor: kontakt@ohi.nu

      
Ordförande

Leg.fysioterapeut, OHI-certifierad

Pia Tillberg

pia.tillberg@stiftelsenhippocampus.se


Vice ordförande

Leg.arbetsterapeut, OHI-certifierad

Marie Gudmundsson

marie.arbre@outlook.com


Kassör

Leg.sjuksköterska

Greta Schibbye

greta@equistiern.seSekreterare

Specialpedagog

Annika Gustafsson

annikalinneagustafsson@gmail.com


Ledamot

Leg.psykoterapeut

Anette Henriksson

henriksson.annette@gmail.comLedamot

Leg.fysioterapet

Matilda Uggla

matilda.uggla@gmail.com


Suppleant

Leg.psykolog/leg.psykoterapeut, OHI-certifierad

Christine Wadefjord

cwadefjord@lgmail.com
Valberedningen sammankallande

Leg.sjuksköterska, OHI-certfierad

Lis-Lott Andersson

lis-lott@humlamaden.com
Valberedningen ledamot samt redaktör OHI-Nytt

Leg.sjukgymnast, OHI-certifierad

Margareta Håkanson

margareta.hakanson@comhem.se

Suppleant

Präst

Ingrid Edgardh

ingrid@edgardh.com


 


Valberedningen ledamot

Socionom, OHI-certifierad

Ami Ireström

ami.irestrom@telia.com