KontaktKontakt


Frågor kring medlemskap: greta@equistiern.se

För frågor om certifiering: matilda.uggla@gmail.com

Övriga frågor: kontakt@ohi.nu

      
Ordförande

Leg.arbetsterapeut, OHI-certifierad

Marie Gudmundsson

marie.arbre@outlook.comVice ordförande

Leg.fysioterapeut

Matilda Uggla

matilda.uggla@gmail.com
Kassör

Leg.sjuksköterska, OHI-certifierad

Greta Schibbye

greta@equistiern.seSekreterare

Specialpedagog

Annika Gustafsson

annikalinneagustafsson@gmail.comLedamot

Leg.psykolog/leg.psykoterapeut, OHI-certifierad

Christine Wadefjord

cwadefjord@lgmail.com
Ledamot

Socionom

Sofia Haking

bibbi_g@yahoo.com


Suppleant

Leg.sjuksköterska, OHI-certifierad 

Henrika Jormfeldt

heffa.jormfeldt@gmail.com

Valberedningen sammankallande samt redaktör OHI-Nytt

Leg.sjukgymnast, OHI-certifierad

Margareta Håkanson

margareta.hakanson@comhem.seValberedningen ledamot 

Leg.fysioterapeut/socionom, OHI-certifierad

Rita Schulte-StukenborgSuppleant

Leg.sjukgymnast, OHI-certifierad

Margareta Brandberg

maggan.friberg@gmail.com

Valberedningen ledamot

Socionom, OHI-certifierad

Ami Ireström

ami.irestrom@telia.com